Katarzyna Baczak


Katarzyna Baczak

Jestem pedagogiem, psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego , certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim o kierunku pedagogika ogólna ze specjalizacją: resocjalizacja. Następnym etapem mojego rozwoju zawodowego był udział w szkoleniach w zakresie : „Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej”, „Studium socjoterapii”, „Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”, „Specjalista terapii uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii”. Odbyłam również staże w Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego oraz Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ w Krakowie. Jestem realizatorką autorskich programów terapeutycznych i treningów, m.in. dla osób uzależnionych chemicznie (alkohol, narkotyki, leki) i behawioralnie (hazard, Internet, komputer) oraz doświadczonym pedagogiem w zakresie pracy interwencyjno – korekcyjnej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, wychowawcami. Posiadam także wieloletnie doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami pamięci o różnej etiologii – pracowałam w Poradni Zaburzeń Pamięci przy Collegium Medicum UJ w Krakowie. Prowadzę szkolenia w zakresie uzależnień behawioralnych dla studentów uczelni krakowskich oraz terapeutów uzależnień. Swoją pracę psychoterapeutyczną regularnie superwizuję. Uczestniczę w konferencjach i szkoleniach.