Karolina Załęga


Karolina Załęga

Jestem pedagogiem resocjalizacji, specjalistą terapii uzależnień w procesie certyfikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W Poradni pracuję z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, w procesach: indywidualnym, grupowym oraz prowadzę krótkoterminową terapię par. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam współprowadząc Małopolskie Stowarzyszenie Probacja, pracując z osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne oraz ich bliskimi. Realizuję i współtworzę programy profilaktyczne dla młodzieży tj. Cuder, Archezja. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy jako społeczny kurator sądowy. Szczególnie bliski jest mi nurt humanistyczny, nastawiony na budowanie bezpiecznej, opartej na wzajemnym zaufaniu i akceptacji relacji.