Karolina Kuźnicka-Przerywacz


Karolina Kuźnicka-Przerywacz

Jestem psychoterapeutką, specjalistą psychologii klinicznej, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (certyfikat PARPA nr 770), posiadam tytuł asystenta psychodramy morenowskiej. Psychologię studiowałam na Uniwersytecie Łódzkim, w zawodzie pracuję od 2004 roku, prowadząc psychoterapię, diagnozę psychologiczną i warsztaty rozwoju osobistego. Odbyłam szereg staży klinicznych m.in. w Zakładzie Terapii Rodzin i Zakładzie Psychoterapii CM UJ. Swoje kompetencje trenerskie doskonaliłam kończąc Roczną Szkołę Trenerów Matrik. W roli trenera specjalizuję się w tematach dotyczących samoświadomości, efektywnego wykorzystania własnych zasobów. W ramach doskonalenia zawodowego ukończyłam całościowe 4,5 letnie szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej i psychodynamicznej w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kurs I stopnia w zakresie psychodramy Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy, kurs specjalizacyjny w zakresie psychologii klinicznej przy szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie z oraz pełen cykl szkoleń dla psychoterapeutów uzależnień. Pracuję pod stałą superwizją. W swojej pracy terapeutycznej integruję myślenie psychodynamiczne i systemowe. Używam technik zapożyczonych z psychodramy Moreno. W kontakcie z pacjentem i budowaniu relacji terapeutycznej bliskie jest mi podejście, które podkreśla wyjątkowość człowieka, w relacji kładzie nacisk na empatię i akceptację, a celem pracy jest pomoc w wykorzystaniu własnego potencjału tak, aby mimo ograniczeń indywidualnych osiągnąć maksimum osobistego rozwoju. Pracuję z pacjentami indywidualnymi, parami, grupami . Szczególnie interesują mnie zagadnienia dotyczące :

  • wpływu uzależnienia , poważnej choroby jednego z członków rodziny lub innych trudności w rodzinie na późniejsze funkcjonowanie emocjonalne i społeczne osób, które dorastały w takim środowisku- problemy osób identyfikujących się jako DDA( Dorosłe Dziecko Alkoholika) lub DDD ( Dorosłe Dziecko z Rodziny Dysfunkcyjnej)
  • zaburzeń osobowości
  • utraty zdrowia, sprawności, relacji
  • psychologicznych aspektów związanych z ciążą, porodem i pojawieniem się małego dziecka w rodzinie