Barbara Kupidło


Barbara Kupidło

Jestem absolwentką historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam też czteroletni Kurs Psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Kurs jest atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Główną metodą leczenia, którą się posługuję w swojej pracy jest psychoterapia psychodynamiczna.