Aleksandra Wołoszczak


Aleksandra Wołoszczak

TERAPIA

Jestem specjalistą psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Ukończyłam Szkołę Akredytowaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – CARE BROK w Broku nad Bugiem. Prowadzę terapię indywidualną i grupową dla pacjentów z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Pracuję także z partnerami/partnerkami osób uzależnionych, które uwikłane są w zależność z osobą uzależnioną (tzw. współuzaleznienie).

DORADZTWO.

Jestem pedagogiem, doradcą zawodowym, specjalistką w zakresie coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Od kilkunastu lat zajmuję się indywidualnym i grupowym poradnictwem zawodowym, pomocą w szukaniu swojej drogi zawodowej oraz towarzyszeniem przy zmianach, jakie osoby chcą dokonać w swoim życiu zawodowym.

Posiadam wieloletnie doświadczenie pracy w programach aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Swoje kompetencje nabywałam w pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia, organizacjach pozarządowych oraz komercyjnych projektach.

Wspieram osoby w poszukiwaniu równowagi (Work Life Balance) między życiem osobistym i zawodowym, w tym rodziców powracających na rynek pracy. Praca oparta m.in. metodologię i narzędzia coachingu.

SZKOLENIA.

Jestem absolwentką rocznej Szkoły Trenerów Zarządzania w Stowarzyszeniu MATRIK w Krakowie (2007). Organizuję i prowadzę szkolenia w zakresie umiejętności miękkich (komunikacja, asertywność, motywacja i in.).

Jestem trenerem – rekomendowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji – realizatorem programu: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Prowadzę kursy reedukacyjne dla kierowców - adresowane do osób po zatrzymaniu prawa jazdy wskutek prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub innego środka działającego podobnie.

W pracy z osobami ważne dla mnie jest nawiązanie dobrej relacji, motywowanie do zmiany oraz odkrywanie i mobilizowanie ich zasobów, aby mogli skutecznie szukać rozwiązań. Swoją pracę poddaje superwizji.