Agnieszka Okoń


Agnieszka Okoń

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami, które borykają się z różnego rodzaju uzależnieniem. Pomagam również osobom uwikłanym w relacje z osobą uzależnioną oraz osobom, które doświadczają niepokoju związanego z niewłaściwym używaniem substancji bądź korzystaniem z internetu, gier, etc. przez dzieci lub bliskich. Pracuję głównie w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, jednocześnie w swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję także metodę TSR (terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu). W skutek nabytego doświadczenia oraz pozyskanej wiedzy zrodziło się we mnie przekonanie, podparte stworzonym niedawno Programem Ograniczania Picia rekomendowanym przez PARPA, iż wiele osób używających substancji w sposób destrukcyjny bądź działają w sposób niekorzystny dla siebie i otoczenia, mogą wrócić do zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania bez konieczności całkowitej abstynencji.