Warsztaty rozwoju osobistego

Warsztaty rozwoju osobistego to zajęcia, podczas których jest okazja, żeby przez dzień czy kilka dni zagłębić się w temat, który nas intryguje, niepokoi czy zachwyca. Warsztaty składają się zawsze z pewnej części teoretycznej, ale najważniejszym ich elementem jest praca uczestniczek i uczestników nad własnymi doświadczeniami i wspólna dyskusja nad dokonanymi odkryciami. W tym celu proponujemy różne aktywności (tzw. ćwiczenia), które wykonywane są w parach lub przez całą grupę. Oczywiście udział w nich jest w pełni dobrowolny. Celem warsztatów jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, która pozwoli zbadać dane zagadnienie z wielu stron i poznać ukryty w nim potencjał. Dużą wartością takich zajęć jest fakt, że odbywają się w grupie osób, które pracują nad jednym tematem. Dzięki temu można poznać wiele indywidualnych podejść i doświadczeń innych osób, inspirować się nimi, a jednocześnie odkrywać te elementy, które dla nas na dany moment w życiu są najważniejsze czy najbardziej potrzebne.

Proponujemy warsztaty z zakresu :

Poradnictwo zawodowe

to proces, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego.

Poradnictwo zawodowe kierowane jest do osób:

Spotkania z doradcą zawodowym umożliwią Ci:

Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego (Work Life Balance)

adresowany jest do pracujących i niepracujących rodziców, którzy szukają równowagi pomiędzy rolami, które pełnią w życiu.

Jego celem jest skuteczne, bezpieczne poprowadzenie rodzica w kierunku wyznaczania celów oraz bilansowania poziomu zaangażowania w różne role, które pełni. Coaching godzenia zakłada całościowe spojrzenie na rodzica, biorąc pod uwagę jej/jego rozwój zawodowy, sytuację rodzinną i cele osobiste. Polega na budowaniu strategii godzenia życia zawodowego i rodzinnego, wypracowaniu planów zawodowych, pomocy w pokonywaniu barier oraz opracowaniu planu rozwoju osobisto-zawodowego.

Spotkania/sesje ze specjalistką godzenia życia zawodowego i rodzinnego umożliwią Ci: