Szkoła dla rodziców

„Moje dzieci stanowią przyczynę najboleśniejszego cierpienia jakiego doświadczam. To cierpienie ambiwalencji, przechodzenie od gorzkiej niechęci i nadszarpniętych nerwów do błogiego zadowolenia i czułości. Czasem wydaję się sobie w moich odczuciach potworem egoizmu i nietolerancji. Ich głosy działają mi na nerwy, ich ciągłe potrzeby napełniają mnie rozpaczą z powodu moich potknięć, rozpaczą nad moim losem ograniczonym spełnianiem funkcji do której się nie nadawałam. Czasami mi słabo z powodu hamowanej wściekłości. Są chwile, gdy myślę, że tylko śmierć uwolni nas od siebie, gdy zazdroszczę kobiecie bezpłodnej... A znowu innym razem rozpływam się od poczucia ich bezradności i czaru i piękna któremu trudno się oprzeć – ich oddania, zaufania i nieświadomości. Kocham je ale to właśnie w ogromie i nieuchronności tej miłości leży moje cierpienie.”
Adrienne Rich

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym). Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod" co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Szkoła dla Rodziców jest wpisana na listę programów wczesnej profilaktyki uzależnień MEN.

„Każdy człowiek ma w swoim wnętrzu mniej lub bardziej ukrytą komórkę, w której znajdują się rekwizyty dramatu jego dzieciństwa. Osobami, które na pewno zyskają do niej dostęp, są jego własne dzieci”
Alice Miller

Tematyka zajęć

Część I: Jak mówić żeby dzieci nas słuchały

Budowanie relacji dorosły - dziecko, a w tym:

Część II: Rodzeństwo bez rywalizacji

Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi: rywalizacja i zazdrość między dziećmi, kłótnie, bójki, problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu, wpływ ról na relacje między dziećmi. Zajęcia na temat relacji między rodzeństwem, która w różnych konfiguracjach ma inne blaski i cienie. Kiedy je sobie uświadomimy, może być nam dużo łatwiej sobie radzić w różnych sytuacjach generowanych przez bardziej lub mniej kochające się rodzeństwo. Podczas warsztatów poruszymy tematy:

Część III: Nastolatki

Program dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania:

Metoda

Zajęcia mają charakter warsztatów psychoedukacyjnych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

Terapia par / małżeńska

"Bólu w związkach z ludźmi doznajemy wtedy, gdy poszukujemy w drugiej osobie ratunku i ukojenia i nie udaje nam się ich wyegzekwować. Prawdziwa miłość nie boli. Cierpienie wynika z jej braku. Domaganie się od Bogu ducha winnych ludzi, aby stali się ratunkiem, remedium na nasze niespełnione życie, jest agresją przebraną za słabość i prowadzi nieuchronnie do konfliktu"
Wojciech Eichelberger

Terapia pary przeżywającej trudności polega przede wszystkim na rozpoznaniu problemu, poprawie komunikacji między parterami oraz pomocy w odkryciu rozwiązań, które w tej relacji będą skuteczne. Czasami praca koncentruje się na procesie decyzyjnym o pozostaniu w związku bądź zakończeniu go. Niezaadresowane konflikty w związku mają tendencję do powracania i powodują, że partnerzy czują się tak, jakby się kręcili w kółko – w takich sytuacjach terapia jest skuteczną metodą zatrzymania bezproduktywnych konfliktów i szukania nowych wzorców. Terapeuta bądź terapeuci skupiają się na pracy z relacją jako całością, pomagają w odkrywaniu znaczenia różnych aspektów związku, a nie na ocenianiu partnerów bądź udzielaniu im rad.

Powszechne jest przekonanie, że na terapię partnerską czy małżeńską warto się wybrać, kiedy związek przeżywa kryzys i nie wiadomo, jak o niego walczyć. I na pewno w takich sytuacjach terapia jest pomocna. Ale nad rozwojem związku, nad odkrywaniem jego potencjału, rozwiązywaniem trudności i odkrywaniem zagadek warto popracować również wtedy, kiedy jesteśmy pod wieloma względami zadowoleni z relacji i chcemy pogłębić kontakt ze sobą nawzajem i z tym, co nas łączy.

W tego typu terapii jako jeden z niewielu ośrodków zajmujemy się problemem uzależnienia jednego z partnerów (wymagamy jednak by osoba uzależniona miała minimum 3 miesiące abstynencji i równolegle pracowała nad problemami związanymi z nałogiem w terapii uzależnień ). Pracujemy w krótkoterminowym programie dla związków z problemem uzależnienia.

Nie pracujemy z parą w sytuacji aktywnej przemocy w rodzinie. Problemy te wymagają specyficznych programów i procedur terapeutycznych. Oferujemy jednak konsultacje certyfikowanego interwenta kryzysowego w sytuacji przemocy w rodzinie .

DO KOGO JEST SKIEROWANA?

Psychoterapia par przeznaczona jest dla małżeństw oraz związków o charakterze intymnym. Na terapię zapraszamy zarówno pary doświadczające dużych trudności, jak i osoby zaciekawione tym, w jaki sposób można rozwijać relację i szukające sposobów nad poprawą jakości wspólnego życia. Terapia par jest skuteczna jedynie wtedy, kiedy obie strony są zainteresowane pracą. Jeżeli Twoja partnerka/Twój parter nie jest, a Ty chciałbyś/chciałabyś popracować nad sobą i swoją rolą w związku to zapraszamy na konsultację indywidualną

JAKIE SĄ CELE TERAPII MAŁŻEŃSKIEJ/PAR?

Cel terapii wypływa od zainteresowanych pracą osób i określany jest roboczo podczas konsultacji.

CZYM TERAPIA MAŁŻEŃSKA /PAR RÓŻNI SIĘ OD TERAPII INDYWIDUALNEJ?

Psychoterapia tego rodzaju bada to, co łączy i dzieli dwoje ludzi. Odkrywa kim partnerzy stają się w stosunku do siebie w relacji, jak zmienia się ich doświadczenie siebie i drugiej osoby, i po co tak się dzieje, jakie mają związane z relacją lęki i nadzieje, bądź w jakim szerszym, społecznym lub kulturowym otoczeniu ich związek się znajduje. Psychoterapia par traktuje relację jako podmiot wykraczający poza indywidualną psychologię partnerów i na relacji skupia swoją uwagę (w razie potrzeby sugerując indywidualną pracę psychoterapeutyczną nad konkretnymi zagadnieniami). Prowadzona przez nas terapia jest w dużym stopniu oparta o teorię i myślenie systemowe. Oznacza to, że problemy, z jakimi zgłasza się do terapii para będą rozpatrywane jako problemy całego „systemu rodzinnego”, z perspektywy interakcyjnej, tzn. jak dany problem wpływa na relacje pomiędzy poszczególnymi osobami w rodzinie i co można zrobić, by go rozwiązać lub zminimalizować.

JAK DŁUGO TRWA PSYCHOTERAPIA PAR?

Praca z parami lub małżeństwami zwykle trwa krócej niż psychoterapia indywidualna. Znaczna część terapii par i małżeństw kończy się po kilku lub kilkunastu sesjach Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań zależą od problemów zgłoszonych w terapii oraz od wynegocjowanych wspólnie z rodziną celów.

PRZYKŁADOWE OBSZARY PRACY TERAPEUTYCZNEJ

Warsztaty dla par

Konflikt – kamień węgielny czy bomba gotowa w każdej chwili wybuchnąć…


W psychologii używane jest stwierdzenie „wystarczająco dobra matka” czyli taka, która dostrzega, rozumie i stara się zaspokoić pragnienia dziecka. Umie również stawiać mu niezbędne ograniczenia. Nie jest matką doskonałą, idealną tylko kochającą, wystarczająco dobrą.

Współczesna kultura promuje różne ideały: sylwetki, kariery, pogoni za sukcesem. A może wystarczy nam dobry związek?

12 spotkań odbywać się będzie w małej grupie składającej się z 5 – 6 par. Obecność innych członków grupy, innych par stwarza niepowtarzalną możliwość doświadczenia wspólnoty przeżyć, uzyskania informacji zwrotnej, zobiektywizowania własnego doświadczenia.

Korzystamy z metody psychodramy, która stawia na aktywność, doświadczenie własne i możliwość próbowania nowego. Podstawową techniką psychodramy jest zamiana ról umożliwiająca dogłębniejsze poznanie siebie, własnych myśli, oczekiwań i uczuć oraz spojrzenie na świat oczami innych np.: partnera/ki, rodzica, dziecka, przyjaciela. Psychodrama pozwala na próbowanie nowych ról, rzadko praktykowanych lub unikanych w życiu, odkrywanie własnych talentów i możliwości.

Spotkania prowadzone są przez dwóch doświadczonych terapeutów. Naszym celem jest stworzenie sprzyjającej i bezpiecznej atmosfery do lepszego poznawania siebie i związku, poszukiwania wspólnych dróg i rozwiązań, pobudzania kreatywności.

Warsztat skierowany jest do par, związków, małżeństw. Zapraszamy do wspólnego przyglądania się, lepszego zrozumienia oraz budowania nowych umiejętności w obszarach: