Psychoterapia indywidualna w uzależnieniach

Miłość silniejsza jest od śmierci, ale zdarza się, że mizerny nałóg silniejszy jest od miłości.
Marie von Ebner-Eschenbach

Jeśli zauważyłeś u siebie zbyt częste sięganie po substancję psychoaktywną lub notorycznie powtarzasz u siebie zachowanie mające poprawić Ci nastrój , to oznacza, że możesz mieć problem z uzależnieniem chemicznym lub behawioralnym. Skuteczne poradzenie sobie z problemem uzależnienia na własną rękę jest mało prawdopodobne . Zapewniamy kompleksową pomoc osobom borykającym się z różnego rodzaju uzależnieniami. Psychoterapia uzależnień jest szczególnym rodzajem psychoterapii i opiera się na właściwych sobie metodach, zarówno tych nie stosowanych w innych nurtach terapeutycznych i wypracowanych specjalnie na użytek osób borykających się z problemem uzależnień jak i szeregu metod zaczerpniętych z innych paradygmatów. Specjaliści w naszym ośrodku są gruntownie przeszkoleni zarówno w stosowanej szeroko w lecznictwie uzależnień terapii strategiczno – strukturalnej , ale i w innych nurtach psychoterapeutycznych. Pomagając, integrują różne podejścia i techniki tak, by jak najlepiej dostosować wiedzę i umiejętności do problematyki jaką zgłasza trafiający do nas człowiek. Osobie uzależnionej pomaga interdyscyplinarny zespół składający się w zależności od potrzeb z : psychoterapeuty, lekarza psychiatry , coacha godzenia życia zawodowego z rodzinnym, doradcy zawodowego.

Uzależnienia

Nałogowa osobowość naszych czasów to parafraza tytułu książki wybitnej psychoanalityczki Karen Horney "Neurotyczna osobowość naszych czasów" - pozycji która przyczyniła się w istotny sposób do ugruntowania przekonania, że cywilizacyjną chorobą o podłożu psychicznym jest nerwica. Wraz z mijającymi dekadami naszego stulecia pojawiało się coraz więcej powodów by sądzić, że to już nie nerwica jest chorobą przełomu XX i XXI wieku lecz uzależnienia. Kluczową rolę w rozpowszechnianiu się nałogów odgrywa dążenie do uzyskania kontroli nad stanem swoich uczuć w celu złagodzenia cierpienia i zapewnienia sobie poczucia przyjemności. Narzędziem „pozornej” kontroli może stać się substancja psychoaktywna ( alkohol, leki, narkotyki) lub zachowanie (seks, komputer, gry hazardowe). Nadmiernie eksploatowane owego narzędzia służącego do uzyskania panowania nad stanem własnych uczuć może się przekształcić w pułapkę nałogu. Tempo dzisiejszego życia wzmaga pragnienie czasowego uwolnienia się od napięcia i doraźnych ucieczek od rutynowych obowiązków oraz odlotów od realiów własnej tożsamości. Jest to poważne źródło impulsów popychających współczesnego człowieka w stronę zachowań nałogowych. Coraz więcej ludzi odczuwa potrzebę doznania ulgi lub tego by stan swojego subiektywnego szczęścia poprawiać przy pomocy różnych substancji i zachowań, a co za tym idzie coraz większa liczba ludzi wpada w pułapkę uzależnienia i nie wie jak z niej wyjść. Rozwiązaniem , które proponujemy jest pomoc psychoterapeutyczna doświadczonych w leczeniu uzależnień terapeutów

Indywidualna psychoterapia uzależnień

Psychoterapia uzależnień jest szczególnym rodzajem psychoterapii. Opiera się na właściwych sobie metodach, nie stosowanych w innych nurtach terapeutycznych. Integruje różne techniki terapeutyczne by jak najskuteczniej uczyć walki z nałogiem i budować wgląd w siebie. Model leczenia osób uzależnionych bazuje m.in. na teorii dotyczącej istnienia psychologicznych mechanizmów uzależnienia oraz mówi o tym jak je rozpoznawać oraz radzić sobie z ich przejawami w toku terapii. Psychoterapeuta spotykając się w kontakcie indywidualnym z pacjentem uzależnionym przygląda się przyczynom osobowym, środowiskowym i biologicznym odpowiedzialnym za powstanie i podtrzymywanie uzależnienia. Pracuje nad radzeniem sobie trudnościami jakie niesie życie bez odwoływania się do szkodliwych substancji i zachowań. Analizuje wraz z pacjentem jak uzależnienie wpłynęło na jego rodzinę, pracę, życie zawodowe , zdrowie i wspólnie w dialogu terapeutycznym , opracowują strategię jak zniwelować negatywne skutki nałogu, by w efekcie wypracować nowy, satysfakcjonujący styl funkcjonowania, wolny od nałogowych schematów. Wychodzimy z założenia , że w większości przypadków nie jest możliwe skuteczne poradzenie sobie z problemem uzależnienia na własną rękę. Samodzielne próby pożegnania się z nałogiem kończą się zwykle nawrotem bądź uzależnieniem od innej substancji albo zachowania. Najskuteczniejszą metodą leczenia jest połączenie terapii indywidualnej i grupowej z konsultacjami lekarskimi. Podstawowy, intensywny program leczenia trwa 6 miesięcy. Uzależnienie jest problemem całożyciowym . Oznacza to, że osobą uzależnioną jest się przez całe życie. Jak w każdej chorobie przewlekłej mogą nastąpić okresy reemisji oraz nawroty, czyli powrót do zażywania środka lub nałogowych zachowań. Naszym wspólnym z pacjentem celem jest sprawienie by okres reemisji został maksymalnie wydłużony, a nawrót choroby odpowiednio wcześnie rozpoznany by nie musiał skończyć się powrotem do zażywania substancji lub do nałogowego zachowania.

Grupa edukacyjno - terapeutyczna dla osób z problemem używania substancji psychoaktywnych

Jeśli  zauważyłaś/ eś  u siebie nadmierne używanie alkoholu, leków lub narkotyków (jednej z substancji lub wielu naraz) i jeśli Ty i Twoi bliscy zaczynacie się tym faktem niepokoić, to koniecznie powinnaś/powinieneś przyjrzeć się temu, co się za tym kryje.

Alkohol, narkotyki i leki początkowo mogą poprawiać nam samopoczucie. Ich działanie sprawia, że mamy wrażenie lepszego radzenia sobie z trudnościami czy większej łatwości w nawiązywaniu kontaktów. Wraz z upływem czasu można zauważyć, że pozytywny efekt słabnie lub trwa zbyt krótko. Tymczasem problemy sprzyjające sięganiu po środki psychoaktywne zamiast znikać, nasilają się. Do tych problemów zaliczają się m.in. niskie poczucie własnej wartości, przeżywanie trudnych do zniesienia emocji,  samotność, niechęć do siebie,  nieumiejętność troszczenia się o siebie samych. Podjęcie terapii umożliwia nie tylko zrozumienie zarówno powodów i skutków sięgania po te substancje, lecz także przezwyciężenie wymienionych wyżej trudności trzeźwym umysłem.

Proponujemy równoczesną terapię indywidualną, terapię grupową oraz konsultacje lekarskie. Tylko połączenie w.w oddziaływań, na co wskazują zarówno wyniki badań jak i wieloletnie doświadczenie psychoterapeutów pracujących z nałogowymi schematami funkcjonowania, sprawia, że leczenie trudności związanych z nadużywaniem alkoholu, leków i narkotyków jest najskuteczniejsze.

Pomoc i obecność innych osób, właściwe dla terapii grupowej, są nie do przecenienia. Przezwyciężanie trudności życiowych przebiega znacznie łatwiej w gronie rozumiejących osób, które zmagają się z podobnymi problemami.

Cele pracy w grupie :

Warunki uczestnictwa: